TSRL : inschakelstroombeveiliging voor geschakelde voedingen

 

                     TSRL voor SMPS voedingen

 

Voedingen mèt of zonder een inschakelstroombegrenzer ?

Conventionele begrenzers (bvb .softstarters, ESB’ s )

Softstarters of inschakelstroombegrenzers met NTC´s werken niet meer als er binnen de 1-2 minuten herhaaldelijk geschakeld wordt .

Verklaring: de zelfopwarming = het NTC werkingsprincipe

= afname weerstand bij stijgende temperatuur, ook al worden ze na het inschakelen overbrugd.

 NTCs zijn weerstanden met een negatieve temperatuur -coëfficient

Koud = hoogohmig

Warm = laagohmig

Foto: defecte NTC ‘s

Beschadiging door inschakelen in warme toestand d.w.z. met een te hoge inschakelstroom

Ook het overbruggen van de NTC is nutteloos als er snel na elkaar geschakeld wordt , want er zijn minstens 1 à 2 minuten afkoeling nodig

.

Onvoorziene storingen en vervuiling van het net, bvb. korte onderbrekingen kunnen het plotse uit- en herinschakelen van apparatuur veroorzaken.

Ook begrenzers met vermogenweerstanden laten het afweten omdat ze ofwel oververhitten of de onderbrekingen niet detecteren (Toff = 500msec). Het brugrelais over de weerstand opent niet en bij her-inschakelen sneller dan 500 msec is er zelfs helemaal geen softstart.

Dergelijke softstarters mogen maar max. 3 x per minuut geschakeld worden.

Conventionele softstarts hebben duidelijke beperkingen want ze beiden geen bescherming bij:

Herhaaldelijk schakelen

Inschakelen bij overbelasting

Inschakelen bij kortsluiting

Korte onderbrekingen van de netspanning. (Voltage Dips)

50.000 schakelingen (beperkte levensduur brugrelais

 

TSRL toepassingen:

Gelijktijdig inschakelen van meerdere voedingen, bvb. in computernetwerken, domotica sturingen of verlichtingsinstallaties.

De TSRL is specifiek ontworpen voor het geleidelijk en gecontroleerd opladen van de condensatoren in geschakelde voedingen (SMPS)

De TSRL wordt beschouwd als een overbrugd halfgeleider-relais, volgens EN60947-4-3.

Er wordt onafhankelijk van de belasting geschakeld zonder weerstand en is kortsluit vast.